Wijzigingen van de WOB: bestrijding misbruik

Inleiding

Belangrijke onthullingen in de pers gaan vaak vergezeld van de opmerking dat de betrokken overheidsinformatie is opgevraagd via de Wob (al dan niet middels rechterlijke tussenkomst). Daaruit blijkt dat de Wob een belangrijk hulpmiddel is voor journalisten. Maar ook iedere burger kan de overheid vragen documenten openbaar te maken.

Het positieve effect dat een ieder zonder daarvoor ook maar enige reden te noemen alle overheidsinformatie via de Wob kan opvragen. Echter, negatief effect is (ernstig) misbruik van die wet.

Ter bestrijding van dat misbruik is op 12 juli 2016 de Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (Stb. 2016/301) in werking getreden. Kern van de wijziging is dat de dwangsomregeling van de Awb niet meer van toepassing is op Wob-besluiten.

In deze whitepaper valt te lezen:

  • wat deze wijziging inhoudt
  • of daarmee misbruik daadwerkelijk kan worden bestreden
  • of er andere mogelijkheden zijn om dat misbruik aan te pakken

Het hele kennisdocument lezen? Download deze hieronder.

Document downloaden

 

Gratis whitepaper van VIND Bestuursrecht

 Auteur is mr. T. Damsteegt

Download en bewaar het document.

Whitepaper downloaden

Wilt u alle wijzigingen lezen? Download dan het hele whitepaper!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het kennisdocument downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt het whitepaper direct als pdf per e-mail

Laatste update is van 17 februari 2017