Horen in bezwaar – gratis whitepaper

Inleiding

Ondanks dat de Awb bestuursorganen veel vrijheid biedt bij de inrichting van hun bezwaarprocedure, volgen uit de Awb en jurisprudentie zo bezien nog steeds de nodige eisen waar het bestuursorgaan wat betreft het horen van bezwaarmakers aan zal moeten voldoen. Enkele van de vragen die zich bij de behandeling van bezwaren kunnen voordoen zijn: Wie moet gehoord wor-den? Wie mag belanghebbenden horen? Mag telefonisch gehoord worden? Wanneer moeten belanghebbenden nogmaals worden gehoord? Wanneer hoeft niet gehoord te worden? Afhankelijk van de gekozen inrichting van de procedure en de omstandigheden van het geval kent een aan-tal van deze vragen verschillende antwoorden.

Document downloaden

 

Gratis whitepaper van VIND Bestuursrecht

 Download en bewaar het document

Wilt u alle wijzigingen lezen? Download dan het hele whitepaper!