Whitepapers & webinars

Ontdek de inhoud van VIND Bestuursrecht

Whitepaper finale geschilbeslechting

Al enige tijd speelt de vraag hoe de bestuursrechter aan de burger sneller duidelijkheid kan geven over zijn rechtspositie. De rechtspraak probeert tot oplossingen te komen. Verschillende trends in de rechtspraak van de afgelopen jaren zijn neergeslagen in de wetgeving. Sinds 1 januari 2010 kent de Awb
de zogeheten bestuurlijke lus (artikel 8:51a e.v. Awb). Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 zijn de uitspraakmogelijkheden van de bestuursrechter in artikel 8:72 Awb herschikt en deels opnieuw geformuleerd. Ook is toen in artikel 8:41a Awb een opdracht aan de rechter tot finale geschilbeslechting geïntroduceerd: de bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief. In dit whitepaper zal het begrip finale geschilbeslechting worden uitgelegd en de wettelijke instrumenten ter bevordering van finale geschilbeslechting worden besproken.

Horen in bezwaar

Ondanks dat de Awb bestuursorganen veel vrijheid biedt bij de inrichting van hun bezwaarprocedure, volgen uit de Awb en jurisprudentie zo bezien nog steeds de nodige eisen waar het bestuursorgaan wat betreft het horen van bezwaarmakers aan zal moeten voldoen. Enkele van de vragen die zich bij de behandeling van bezwaren kunnen voordoen zijn:

1. Wie moet gehoord worden?
2. Wie mag belanghebbenden horen?
3. Mag telefonisch gehoord worden?
4. Wanneer moeten belanghebbenden nogmaals worden gehoord?
5. Wanneer hoeft niet gehoord te worden?

Afhankelijk van de gekozen inrichting van de procedure en de omstandigheden van het geval kent een aantal van deze vragen verschillende antwoorden.

Bezwaar rechtbank

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en andere relevante ontwikkelingen