Belanghebbende – hoofdregel en vereisten

Inleiding

In een groot aantal situaties is het van belang te weten of iemand kan worden beschouwd als ‘belanghebbende’ bij een besluit. Op allerlei plaatsen geeft de Awb deze belanghebbenden een positie die zich onderscheidt van die van anderen, van niet-belanghebbenden bij het besluit. Enkele voorbeelden:

  • Alleen een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen, is een aanvraag in de zin van de Awb, art. 1:3, derde lid. Alleen een verzoeker die belanghebbende is, is dus ‘aanvrager’.
  • Bij het nemen van een besluit moet een bestuursorgaan voldoende acht slaan op de belangen van de belanghebbenden (art. 3:4, tweede lid); bij het hanteren van beleidsregels moet worden onderzocht of belangen van belanghebbenden zich niet verzetten tegen onverkorte toepassing daarvan (art. 4:84).
  • Bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 moet in elk geval aan de belanghebbenden bij het gevraagde of voorgenomen besluit gelegenheid tot inspraak worden geboden, aldus art. 3:15, eerste lid; niet-belanghebbenden hebben alleen recht op inspraak als die krachtens bijzonder wettelijk voorschrift of krachtens besluit ad hoc aan ‘eenieder’ wordt geboden.
  • Art. 3:41 wil dat tot een of meer belanghebbendengerichte besluiten in elk geval aan hen worden meegedeeld.
  • Art. 3:48 bepaalt dat belanghebbenden het recht hebben de motivering van een besluit te kennen.
  • Belanghebbenden hebben onder omstandigheden het recht te worden gehoord over voorgenomen beschikkingen, art. 4:8 en volgende.
  • De mogelijkheid om beroep bij de rechter in te stellen tegen een besluit van een bestuursorgaan (en daaraan voorafgaand eventueel een bezwaarschrift in te dienen) geldt normaliter alleen voor belanghebbenden, aldus art. 8:1, eerste lid, Awb.

Het hele document lezen?

 

In veel situaties is het van belang om te weten of iemand belanghebbende is. Weet u niet zeker of iemand belanghebbende is? Download dan het gratis document. Hierin worden de hoofdregel en alle vereisten duidelijk beschreven.

Document downloaden

 

Gratis whitepaper van VIND Bestuursrecht

 Download en bewaar

Whitepaper downloaden

Wilt u alle wijzigingen lezen? Download dan het hele whitepaper!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het whitepaper downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt het whitepaper direct als pdf per e-mail

Laatste update is van 13 februari 2017